“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2007 Ngày 05 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện A Lưới
18-07-2007 Nghị quyết số 8a/2007/NQ-HĐND9 về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu phát triển KT - XH năm 2007. 03
18-07-2007 Nghị quyết số 8b/2007/NQ-HĐND9 về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Huyện năm 2006. 07
18-07-2007 Nghị quyết số 8c/2007/NQ-HĐND9 về việc thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính xã, Thị trấn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới. 09
18-07-2007 Nghị quyết số 8d/2007/NQ-HĐND9 về việc bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện đã ban hành. 10
UBND thị xã Hương Thủy
26-07-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND về việc triển khai, thi hành Luật Quản lý thuế. 11
UBND huyện Nam Đông
27-07-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND về việc triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2007. 12
HĐND huyện Phú Lộc
19-07-2007 Nghị quyết số 8a/2007/NQ-HĐND9 về việc đẩy mạnh các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007. 14
19-07-2007 Nghị quyết số 8b/2007/NQ-HĐND9 về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2006. 19
UBND huyện Quảng Điền
16-07-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND về việc triển khai, thực hiện Luật Quản lý thuế. 21
17-07-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. 22
17-07-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Cư trú. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-07-2007 Quyết định số 1643/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. 28
24-07-2007 Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú. 30
26-07-2007 Quyết định số 1650/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Tâm thần Huế. 32
30-07-2007 Quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế. 34
30-07-2007 Quyết định số 1667/QĐ-UBND về việc phê duyệt các điểm trường được đầu tư xây dựng thuộc dự án Giáo dục Tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 2007. 36
30-07-2007 Quyết định số 1669/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Đường Nguyễn Chí Thanh, huyện Quảng Điền. 38
24-07-2007 Công văn số 3149/UBND-NN về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. 42
14,337,140 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner