“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2007 Ngày 15 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2007 Chỉ thị số 33/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố. 04
03-08-2007 Chỉ thị số 34/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 06
HĐND thị xã Hương Thủy
18-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND4 về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 08
18-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND4 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006. 13
18-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND4 về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới huyện Hương Thủy giai đoạn 2006-2010. 15
UBND thị xã Hương Trà
30-07-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 20
UBND huyện Phú Lộc
23-07-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn huyện. 22
UBND huyện Quảng Điền
27-07-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND về việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2007 và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch lở mồm long móng và dịch cúm gia cầm H5N1. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2007 Quyết định số 1689/QĐ-UBND về việc phê duyệt định mức khai thác gỗ dự phòng phòng chống thiên tai. 26
04-08-2007 Quyết định số 1713/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông Cao Thắng. 27
06-08-2007 Quyết định số 1720/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hiền giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Festival Huế. 28
06-08-2007 Quyết định số 1721/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại ông Lê Viết Xuân giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin. 29
06-08-2007 Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Phan Thanh Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế. 30
06-08-2007 Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại đối với ông Đỗ Biên Thùy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. 31
06-08-2007 Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại đối với ông Châu Đình Nguyên, Giám đốc Sở Ngoại vụ. 32
06-08-2007 Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hưng, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm dịch vụ đối ngoại. 33
06-08-2007 Quyết định số 1726/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 34
06-08-2007 Quyết định số 1729/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Phan Văn Tuấn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế. 38
07-08-2007 Quyết định số 1733/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Trung tâm Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin. 39
09-08-2007 Công văn số 3442/UBND-NC về việc ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. 40
10-08-2007 Công văn số 3469/UBND-NC v/v tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy. 41
04-08-2007 Kế hoạch số 44/KH-UBND chỉ đạo thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (giai đoạn 2007 - 2010). 42
07-08-2007 Kế hoạch số 45/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. 46
09-08-2007 Kế hoạch số 46/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 74/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An ninh quốc gia. 51
13,919,964 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner