“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2007 Ngày 25 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-08-2007 Quyết định số 1779/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin. 04
UBND thị xã Hương Thủy
09-08-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND về việc thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. 09
UBND huyện Nam Đông
09-08-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác chống thất thu ngân sách. 12
UBND huyện Phú Lộc
06-08-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND về việc triển khai, thi hành Luật Quản lý thuế. 14
06-08-2007 Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách năm 2007. 16
HĐND huyện Phú Vang
01-08-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 18
01-08-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2009: Ông Bùi Ngọc Hưng. 24
01-08-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với: Ông Hồ Văn Cường. 25
01-08-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện Phú Vang khóa IV, nhiệm kỳ 2004 - 2009: Ông Lê Hồng Tâm, Ông Nguyễn Tiến Dũng. 26
01-08-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Phú Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với Ông Bùi Ngọc Hưng , Ông Trương Đình Tùng. 27
01-08-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007. 28
01-08-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 29
01-08-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 30
UBND huyện Phú Vang
25-07-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. 32
UBND huyện Quảng Điền
13-08-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-08-2007 Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004 - 2009: ông Võ Thanh Hà. 36
14-08-2007 Quyết định số 1775/QĐ-UBND phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Nguyễn Việt Dũng. 37
14-08-2007 Quyết định số 1776/QĐ-UBND phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Lê Quang Vinh. 38
15-08-2007 Quyết định số 1778/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Kiểm Huệ, thành phố Huế. 39
15-08-2007 Quyết định số 1780/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2007-2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 45
15-08-2007 Quyết định số 1781/QĐ-UBND ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh. 47
16-08-2007 Kế hoạch số 49/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Thừa Thiên Huế. 54
UBND huyện Phú Vang
08-08-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2007. 64
13,742,281 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner