“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2007 Ngày 05 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2007 Quyết định số 1839/2007/QĐ-UBND về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
31-08-2007 Chỉ thị số 36/2007/CT-UBND về việc tăng cường kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 12
UBND huyện Nam Đông
22-08-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện Nam Đông. 15
UBND huyện Phú Vang
27-08-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND về việc nghiêm cấm khai thác thủy sản bằng các phương tiện huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản. 21
UBND huyện Quảng Điền
24-08-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2007 Quyết định số 1842/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền. 26
21-08-2007 Quyết định số 1848/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực Miền Trung. 28
21-08-2007 Quyết định số 1850/QĐ-UBND thành lập Ban điều hành triển khai Đề án xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư của tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
24-08-2007 Quyết định số 1876/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 32
27-08-2007 Quyết định số 1886/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh Bình giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Thủy sản. 34
29-08-2007 Quyết định số 1913/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Võ Văn Dự giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh. 35
29-08-2007 Quyết định số 1914/QĐ-UBND về việc cử Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới : ông Hồ Chí Thời giữ chức vụ Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới. 36
29-08-2007 Chỉ thị số 35/CT-UBND về việc tổ chức đợt cao điểm thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông (từ ngày 31 tháng 8 năm 2007 đến ngày 31 tháng 10 năm 2007). 37
14,336,856 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner