“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2007 Ngày 15 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-08-2007 Nghị quyết số 8a/2007/NQ-HĐND về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007. 03
15-08-2007 Nghị quyết số 8b/2007/NQ-HĐND về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 09
15-08-2007 Nghị quyết số 8c/2007/NQ-HĐND về việc đặt tên đường phố ở thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà đợt I - 2007. 15
15-08-2007 Nghị quyết số 8d/2007/NQ-HĐND về việc đặt tên đường phố ở thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy đợt I - 2007. 19
15-08-2007 Nghị quyết số 8e/2007/NQ-HĐND về huy động, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh. 23
UBND huyện Phú Vang
28-08-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Cư trú. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2007 Quyết định số 1935/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007 - 2010. 27
31-08-2007 Quyết định số 1937/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. 33
01-09-2007 Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Hương Trà, huyện Hương Trà. 35
01-09-2007 Quyết định số 1948/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hà Trung. 36
04-09-2007 Quyết định số 1956/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo tái định canh định cư cho người dân thuộc vùng bị ảnh hưởng của các dự án thủy điện trên địa bàn huyện A Lưới. 37
07-09-2007 Quyết định số 1965/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình cầu Nam Giao, thành phố Huế. 39
07-09-2007 Quyết định số 1967/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh. 41
14,336,779 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner