“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2007 Ngày 25 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-09-2007 Quyết định số 1976/2007/QĐ-UBND về việc đặt tên đường phố ở thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà đợt I - 2007. 03
10-09-2007 Quyết định số 1977/2007/QĐ-UBND về việc đặt tên đường phố ở thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy đợt I - 2007. 06
12-09-2007 Quyết định số 1993/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-09-2007 Quyết định số 1975/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư giải tỏa, chỉnh trang và xây dựng kè dọc bờ sông An Cựu, thành phố Huế (giai đoạn 2). 20
10-09-2007 Quyết định số 1979/QĐ-UBND huỷ bỏ Quyết định số 1010/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc thu và sử dụng tiền đóng góp xây dựng trường học ở các cơ sở Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông công lập. 26
12-09-2007 Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. 27
15-09-2007 Quyết định số 2093/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/TU ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Tỉnh uỷ khoá XIII về phát triển kinh tế biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế từ nay đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020. 29
18-09-2007 Công văn số 4082/UBND-GT về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ. 42
14,336,678 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner