“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2007 Ngày 15 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-09-2007 Quyết định số 1989/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản và phân cấp quản lý tài sản nhà nước trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
28-09-2007 Quyết định số 2228/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 46
05-10-2007 Chỉ thị số 38/2007/CT-UBND về việc khắc phục hậu quả cơn bão số 5 (Lekima). 57
UBND huyện Quảng Điền
27-09-2007 Quyết định số 1834/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điểm tại điều 10 và điều 11 Quyết định số 2453/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện huyện về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí quản lý hành chính, quản lý và sử dụng tài sản công của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hưởng ngân sách từ Ủy ban Nhân dân huyện. 58
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2007 Quyết định số 2233/QĐ-UBND xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử Địa điểm Tòa Khâm sứ Trung Kỳ, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 60
28-09-2007 Quyết định số 2234/QĐ-UBND xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử Am Bà, Xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 61
28-09-2007 Quyết định số 2235/QĐ-UBND xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà vườn Lạc Tịnh (Lạc Tịnh viên), Số 65 - Phan Đình Phùng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. 62
28-09-2007 Quyết định số 2238/QĐ-UBND huỷ bỏ Quyết định số 1010/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc thu và sử dụng tiền đóng góp xây dựng trường học ở các cơ sở Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông. 63
29-09-2007 Quyết định số 2243/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Thủy Vân, giai đoạn 1. 64
04-10-2007 Quyết định số 2285/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra giá cả tăng cường công tác bình ổn giá năm 2007. 68
08-10-2007 Quyết định số 2303/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 70
03-10-2007 Chỉ thị số 37/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc và bệnh tai xanh ở lợn năm 2007. 72
10-10-2007 Công văn số 4508/UBND-TC v/v đính chính Quyết định số 1989/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2007 về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản và phân cấp quản lý tài sản nhà nước trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 75
13,741,963 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner