“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2007 Ngày 25 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2007 Quyết định số 2344/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh. 03
UBND huyện Phú Lộc
14-09-2007 Quyết định số 1112/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trình thỏa thuận quy mô đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quyết toán vốn đầu tư công trình trên địa bàn huyện Phú Lộc. 12
UBND huyện Quảng Điền
09-10-2007 Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách quý IV/2007 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế cuối năm 2007. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-10-2007 Quyết định số 2306/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch định hướng hệ thống giao thông tĩnh trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận đến năm 2020. 19
11-10-2007 Quyết định số 2308/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Khuyến nông và Hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2007-2010. 29
15-10-2007 Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Về việc phê duyệt dự án đầu tư Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 35
17-10-2007 Quyết định số 2339/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG ĐỊA ĐIỂM CHIẾN THẮNG TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN BIỆT KÍCH NAM ĐÔNG - xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. 39
17-10-2007 Quyết định số 2340/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG ĐỊA ĐIỂM CHIẾN THẮNG ĐỒN KHE TRE - thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. 40
17-10-2007 Quyết định số 2341/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG ĐÌNH LÀNG DẠ LÊ THƯỢNG - xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 41
17-10-2007 Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CHÙA THÀNH TRUNG (thuộc di tích thành Hóa Châu) xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 42
17-10-2007 Quyết định số 2343/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐÌNH VÀ CHÙA LA CHỬ - xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 43
19-10-2007 Chỉ thị số 39/CT-UBND về việc khắc phục hậu quả cơn lũ (ngày 13 đến 17 tháng 10 năm 2007). 44
UBND thành phố Huế
11-10-2007 Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc và bệnh tai xanh ở lợn năm 2007. 47
13,526,574 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner