“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2007 Ngày 05 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND thị xã Hương Thủy
26-10-2007 Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2007. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-10-2007 Quyết định số 2407/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Dương Văn An, thành phố Huế. 04
30-10-2007 Quyết định số 2443/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Kiểm Huệ, thành phố Huế. 07
31-10-2007 Quyết định số 2460/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả các đợt lũ lụt tháng 10, tháng 11 năm 2007. 08
29-10-2007 Chỉ thị số 40/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. 10
25-10-2007 Công văn số 4735/UBND-NC về việc tăng cường phối hợp với Hội Nông dân các cấp để giải quyết KNTC. 19
20-10-2007 Kế hoạch số 58/KH-UBND ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007-2010. 20
14,334,933 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner