“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2007 Ngày 15 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-11-2007 Quyết định số 2509/2007/QĐ-UBND qui định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
HĐND thị xã Hương Thủy
23-10-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND4 về việc thông qua Chương trình phát triển sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa thông tin- thể dục thể thao và bảo vệ môi trường sinh thái huyện Hương Thủy giai đoạn 2006 - 2010. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-10-2007 Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển giống thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2010. 23
02-11-2007 Quyết định số 2483/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư chuẩn bị mặt bằng xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế. 27
02-11-2007 Quyết định số 2484/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, Thành phố Huế và vùng phụ cận. 31
06-11-2007 Quyết định số 2493/QĐ-UBND về việc điều chỉnh điểm 5 Điều 1 Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt tiêu chí và quy trình xét chọn học bổng cho sinh viên ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin năm 2007. 37
06-11-2007 Quyết định số 2497/QĐ-UBND ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 của cấp huyện và cấp xã. 38
06-11-2007 Quyết định số 2503/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động phát hiện can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh giai đoạn 2007 - 2010. 44
06-11-2007 Quyết định số 2504/QĐ-UBND về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế. 46
06-11-2007 Chỉ thị số 41/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Tiêu chảy cấp. 49
06-11-2007 Chỉ thị số 42/CT-UBND về việc tăng cường công tác khắc phục hậu quả bão lụt và phòng chống cơn bão số 6. 51
13,957,353 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner