“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2007 Ngày 25 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2007 Quyết định số 2567/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế vận hành Website và các dịch vụ công của các Sở, Ban ngành trên mạng Internet. 03
UBND thị xã Hương Thủy
31-10-2007 Quyết định số 1990/2007/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, văn hoá thông tin - thể dục thể thao và bảo vệ môi trường sinh thái huyện Hương Thuỷ giai đoạn 2006-2010. 11
UBND huyện Phú Lộc
14-11-2007 Quyết định số 1847/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ về hộ tịch, chứng thực theo cơ chế “ một cửa” tại Phòng Tư pháp huyện Phú Lộc. 32
UBND huyện Quảng Điền
15-11-2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo khắc phục lũ lụt và tiếp tục chủ động phương án đối phó với thiên tai sắp đến. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-11-2007 Quyết định số 2491/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 39
13-11-2007 Quyết định số 2547/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình cầu Đông Ba, thành phố Huế. 47
13-11-2007 Quyết định số 2548/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương, thành phố Huế. 49
13-11-2007 Quyết định số 2550/QĐ-UBND về việc giao bổ sung chỉ tiêu đào tạo năm học 2007-2008. 51
14-11-2007 Quyết định số 2551/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 52
14-11-2007 Quyết định số 2552/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 53
10-11-2007 Chỉ thị số 43/CT-UBND về việc tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh công tác thu phí, lệ phí, các khoản huy động nhân dân đóng góp. 54
14-11-2007 Công văn số 5043/UBND-CN v/v đính chính Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh. 56
13,919,961 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner