“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2007 Ngày 15 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-12-2007 Quyết định số 2661/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. 03
03-12-2007 Quyết định số 2662/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về thủ tục thừa kế để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh. 17
UBND huyện Phú Vang
05-12-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND về việc tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh công tác thu phí, lệ phí và các khoản huy động nhân dân đóng góp. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-11-2007 Quyết định số 2654/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thành Trung tâm giới thiệu việc làm. 28
01-12-2007 Quyết định số 2655/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phùng Phu giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế. 29
04-12-2007 Quyết định số 2664/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
07-12-2007 Quyết định số 2706/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế. 32
07-12-2007 Quyết định số 2707/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Nam Vỹ Dạ 6 (đợt 3). 36
07-12-2007 Quyết định số 2709/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược phát triển nguồn nước và Quản lý tổng hợp các lưu vực sông thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 39
10-12-2007 Quyết định số 2742/QĐ-UBND về bổ sung giá đất ở nông thôn năm 2007 tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 49
10-12-2007 Quyết định số 2743/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số dự án Phát triển ngành lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 50
14,335,206 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner