“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38           Năm 2008 Ngày 25 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009. 03
11-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ- HĐND về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2009. 09
11-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ- HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2007. 11
11-12-2008 Nghị quyết số 11e/2008/NQ-HĐND về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009. 13
11-12-2008 Nghị quyết số 11g/2008/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch phát triển ngành y tế Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008 - 2020. 15
11-12-2008 Nghị quyết số 11h/2008/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch phân vùng phát triển hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2015. 19
11-12-2008 Nghị quyết số 11i/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. 23
11-12-2008 Nghị quyết số 11l/2008/NQ-HĐND về Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. 26
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2008 Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế. 28
18-12-2008 Quyết định số 2866/2008/QĐ-UBND uỷ quyền giải quyết một số thủ tục trong công tác đầu tư xây dựng công trình thuộc Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên. 37
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2008 Nghị quyết số 11d/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009. 39
11-12-2008 Nghị quyết số 11k/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2009. 41
11-12-2008 Nghị quyết số 11m/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. 43
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-12-2008 Quyết định số 2797/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế. 44
12-12-2008 Quyết định số 2806/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế. 46
13-12-2008 Quyết định số 2812/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án khôi phục đàn lợn giống sau dịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 51
13-12-2008 Quyết định số 2815/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế. 57
18-12-2008 Quyết định số 2869/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 hết hiệu lực pháp luật. 60
17-12-2008 Chỉ thị số 38/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật. 68
14,390,453 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner