“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2008 Ngày 25 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2008 Quyết định số 2575/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 62 tại Quy định kèm theo Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
UBND huyện Phú Vang
20-11-2008 Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND về việc cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo trên địa bàn huyện. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-10-2008 Quyết định số 2643/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 07
11-11-2008 Quyết định số 2580/QĐ-UBND về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 11
17-11-2008 Quyết định số 2602/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời chế độ tiền ăn cho bệnh nhân được điều trị tại các đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh. 17
18-11-2008 Quyết định số 2623/QĐ-UBND về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ Đông Xuân 2008-2009. 18
18-11-2008 Quyết định số 2631/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Festival Huế 2010. 20
19-11-2008 Quyết định số 2627/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai. 22
20-11-2008 Quyết định số 2644/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hồ Đắc Trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 25
UBND thành phố Huế
11-11-2008 Chỉ thị số 37/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo nổ trên địa bàn thành phố. 26
13,800,229 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner