“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2008 Ngày 05 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-11-2008 Quyết định số 2651/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
22-11-2008 Quyết định số 2653/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 13
UBND huyện Quảng Điền
28-11-2009 Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo nổ trên địa bàn. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-11-2008 Quyết định số 2655/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Đào tạo cán bộ Ngân hàng Công thương tại Huế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 21
27-11-2008 Chỉ thị số 35/CT-UBND về mở đợt cao điểm vận động quần chúng phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Sửu - 2009. 25
UBND huyện Nam Đông
26-11-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009. 27
UBND huyện Phong Điền
25-11-2008 Quyết định số 2160/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban Nhân dân huyện ban hành. 30
25-11-2008 Quyết định số 2161/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện ban hành từ năm 1990 đến năm 2003 hết hiệu lực. 32
13,957,081 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner