“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2008 Ngày 15 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Phong Điền
27-11-2008 Chỉ thị số 34/2008/CT-UBND về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác chứng thực trên địa bàn Huyện. 03
UBND huyện Phú Vang
03-12-2008 Quyết định số 8100/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình, thủ tục, lệ phí chứng thực. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2008 Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc giải thể các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành. 11
02-12-2008 Quyết định số 2678/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch Laguna Huế thuộc thôn Cù Dù, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
09-12-2008 Quyết định số 2752/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị trấn Phú Lộc và 5 xã phụ cận. 21
10-12-2008 Quyết định số 2784/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật tỉnh Thừa Thiên Huế. 24
10-12-2008 Quyết định số 2785/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và đầm phá. 26
11-12-2008 Quyết định số 2793/QĐ-UBND phê duyệt “Kế hoạch hành động Đa dạng sinh học về rừng của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học”. 28
02-12-2008 Chỉ thị số 36/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong QĐND và phục vụ có thời hạn trong CAND năm 2009. 31
05-12-2008 Chỉ thị số 37/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác quyết toán đầu tư dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 33
13,800,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner