“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2008 Ngày 05 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2007 Quyết định số 2838/2007/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất năm 2008 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
19-12-2007 Quyết định số 2841/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tăng 20% một số mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. 69
19-12-2007 Quyết định số 2842/2007/QĐ-UBND về quy định mức chi và tỷ lệ phân bổ cụ thể kinh phí từ nguồn tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. 71
19-12-2007 Quyết định số 2843/2007/QĐ-UBND về huy động, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh. 74
UBND thị xã Hương Thủy
14-12-2007 Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tý 2008. 79
HĐND thị xã Hương Trà
19-12-2007 Nghị quyết số 9a/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2008. 81
19-12-2007 Nghị quyết số 9b/2007/NQ-HĐND về dự toán và phẩn bổ dự toán Ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2008. 86
19-12-2007 Nghị quyết số 9d/2007/NQ-HĐND IV về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện Hương Trà năm 2008. 89
HĐND huyện Nam Đông
15-12-2007 Nghị quyết số 9a/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2008. 91
15-12-2007 Nghị quyết số 9b/2007/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2008. 95
15-12-2007 Nghị quyết số 9c/2007/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 97
15-12-2007 Nghị quyết số 9d/2007/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2008. 98
15-12-2007 Nghị quyết số 9e/2007/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2008. 100
HĐND huyện Quảng Điền
20-12-2007 Nghị quyết số 9g/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2008. 102
20-12-2007 Nghị quyết số 9h/2007/NQ-HĐND về việc dự toán ngân sách huyện năm 2008. 108
20-12-2007 Nghị quyết số 9i/2007/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2008. 110
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2007 Quyết định số 2806/QĐ-UBND về việc đổi tên Hội Y tá điều dưỡng tỉnh Thừa Thiên Huế. 111
18-12-2007 Quyết định số 2818/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bổ sung thực hiện kinh phí trợ giá, trợ cước hàng chính sách miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007. 112
19-12-2007 Quyết định số 2836/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phường Trường An, thành phố Huế. 114
HĐND huyện Quảng Điền
18-12-2007 Nghị quyết số 9a/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Ủy ban Nhân dân huyện. 118
18-12-2007 Nghị quyết số 9b/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện. 119
18-12-2007 Nghị quyết số 9c/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. 120
18-12-2007 Nghị quyết số 9d/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thư ký các kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện. 121
18-12-2007 Nghị quyết số 9e/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện. 122
18-12-2007 Nghị quyết số 9f/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Nhân dân của Toà án Nhân dân huyện. 123
18-12-2007 Nghị quyết số 9đ/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện. 124
13,731,287 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner