“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2008 Ngày 15 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2007 Quyết định số 2845/2007/QĐ-UBND về chính sách Hỗ trợ đổi mới phương tiện và nghề nghiệp đối với các hộ gia đình có xe công nông thuộc diện cấm lưu hành. 05
21-12-2007 Quyết định số 2850/2007/QĐ-UBND về việc ban hành một số cơ chế, giải pháp tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2008. 14
28-12-2007 Quyết định số 2940/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn. 21
28-12-2007 Quyết định số 2979/2007/QĐ-UBND ban hành quy chế xét chọn “Dịch vụ du lịch đạt chuẩn” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 23
HĐND thị xã Hương Thủy
14-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2008. 43
14-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách năm 2008. 48
14-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu bổ sung và điều tiết ngân sách xã, bổ sung ngoài dự toán cho các đơn vị và điều chỉnh danh mục công trình từ nguồn tiền sử dụng đất năm 2007. 50
14-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân Huyện năm 2008. 52
UBND thị xã Hương Thủy
19-12-2007 Quyết định số 2356/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà ở huyện Hương Thuỷ. 54
25-12-2007 Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND về việc đẩy mạnh thu thuế ngoài quốc doanh. 62
HĐND thị xã Hương Trà
19-12-2007 Nghị quyết số 9c/2007/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết thị trấn Tứ Hạ đến năm 2010. 64
UBND thị xã Hương Trà
31-12-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các qui định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo bị cấm. 66
HĐND huyện Phong Điền
21-12-2007 Nghị quyết số 9a/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2008. 68
21-12-2007 Nghị quyết số 9b/2007/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2008. 73
21-12-2007 Nghị quyết số 9d/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền đến năm 2020. 75
21-12-2007 Nghị quyết số 9e/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Phong Điền. 76
21-12-2007 Nghị quyết số 9g/2007/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2008. 77
HĐND huyện Phú Vang
20-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 78
20-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2008. 84
20-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2008. 88
20-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 90
UBND huyện Phú Vang
21-12-2007 Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008. 91
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2007 Quyết định số 2846/QĐ-UBND về việc trợ giá giống cây trồng vụ Đông Xuân 2007-2008. 93
24-12-2007 Quyết định số 2878/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêm chủng văcxin dịch vụ tại các cơ sở y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. 96
25-12-2007 Quyết định số 2885/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008. 99
25-12-2007 Quyết định số 2887/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế. 105
25-12-2007 Quyết định số 2888/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. 109
27-12-2007 Quyết định số 2936/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Quy hoạch chi tiết Trồng rừng kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007- 2010. 115
28-12-2007 Quyết định số 2963/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008. 122
29-12-2007 Quyết định số 2983/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng mạng lưới khuyến ngư viên cơ sở tại các xã nuôi trồng thủy sản trọng điểm tỉnh Thừa Thiên Huế. 124
31-12-2007 Chỉ thị số 47/CT-UBND về việc tăng cường công tác tuần tra, xử lý các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán. 127
HĐND huyện Phong Điền
21-12-2007 Nghị quyết số 9c/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa nhân dân trên địa bàn huyện. 128
13,800,161 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner