“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2008 Ngày 25 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện A Lưới
23-12-2007 Nghị quyết số 01BT3/2007/NQ-HĐND9 về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 04
23-12-2007 Nghị quyết số 02BT3/2007/NQ-HĐND9 về việc công nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 05
23-12-2007 Nghị quyết số 03BT3/2007/NQ-HĐND9 về việc cho thôi làm thành viên Ủy ban Nhân dân Huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 06
23-12-2007 Nghị quyết số 04BT3/2007/NQ-HĐND9 về việc công nhận kết quả bầu bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân Huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 07
25-12-2007 Nghị quyết số 9a/2007/NQ-HĐND9 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 08
25-12-2007 Nghị quyết số 9b/2007/NQ-HĐND9 về dự toán ngân sách năm 2008. 12
25-12-2007 Nghị quyết số 9c/2007/NQ-HĐND9 về đề án trồng cây công nghiệp huyện A Lưới đến năm 2010. 14
25-12-2007 Nghị quyết số 9d/2007/NQ-HĐND9 về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện A Lưới. 16
25-12-2007 Nghị quyết số 9e/2007/NQ-HĐND9 về chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng Nhân dân huyện. 17
UBND thị xã Hương Thủy
26-12-2007 Quyết định số 2405/2007/QĐ-UBND về việc quy định hệ số tính thuế nhà đất áp dụng cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hương Thuỷ. 19
UBND huyện Nam Đông
31-12-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND về việc thi hành một số chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện ngân sách năm 2008. 24
HĐND huyện Phú Lộc
19-12-2007 Nghị quyết số 9a/2007/NQ-HĐND9 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 28
19-12-2007 Nghị quyết số 9b/2007/NQ-HĐND9 về dự toán và phân bổ dự toán thu – chi ngân sách huyện Phú Lộc năm 2008. 32
19-12-2007 Nghị quyết số 9c/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lộc năm 2008. 35
19-12-2007 Nghị quyết số 9d/2007/NQ-HĐND về thông qua đề án kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn năm 2007 đến năm 2010. 37
19-12-2007 Nghị quyết số 9e/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 44
UBND huyện Phú Lộc
31-12-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2008. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2007 Quyết định số 3014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 48
31-12-2007 Quyết định số 3033/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020. 55
04-01-2008 Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 69
04-01-2008 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y có nguồn gốc động vật. 75
05-01-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 78
13,957,066 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner