“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2008 Ngày 05 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-01-2008 Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh. 04
04-01-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
14-01-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch kinh tế xã hội năm 2008. 17
UBND huyện Nam Đông
07-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về những giải pháp trọng tâm chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch Kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008. 27
09-01-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. 34
UBND huyện Phú Vang
09-01-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm; cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo bị cấm. 35
UBND huyện Quảng Điền
02-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2008. 37
14-01-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện công tác uỷ nhiệm thu thuế năm 2008. 39
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-01-2008 Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ: ông Phan Xuân Toàn, Nguyên Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh. 41
03-01-2008 Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ: ông Nguyễn Tài Tuệ, Nguyên Phó Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh. 42
04-01-2008 Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ: ông Huỳnh Cư, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đến nhận công tác tại Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh. 43
04-01-2008 Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ: ông Trần Ngọc Cư, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh. 44
04-01-2008 Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh. 45
08-01-2008 Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc cấp phát miễn phí Công báo do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xuất bản. 47
11-01-2008 Quyết định số 82/QĐ-UBND về việc quy định điều chỉnh đơn giá bồi thường cây cao su quy định tại mã số 200083 Phụ lục kèm theo Quyết định số 2689/2006/QĐ-UB ND ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 49
15-01-2008 Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng giáo dục tỉnh. 51
15-01-2008 Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh. 53
16-01-2008 Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh. 55
25-01-2008 Quyết định số 239/QĐ-UBND về việc đính chính Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 57
14-01-2008 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc mở đợt cao điểm vận động quần chúng phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý - 2008. 59
UBND thành phố Huế
11-01-2008 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật. 61
14,062,633 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner