“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2008 Ngày 25 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2008 Quyết định số 245/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân các cấp và Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã. 03
29-01-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức. 08
UBND thị xã Hương Thủy
16-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2008. 10
24-01-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y có nguồn gốc động vật. 17
UBND huyện Phú Vang
18-01-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-01-2008 Quyết định số 230/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 23
28-01-2008 Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. 29
30-01-2008 Quyết định số 275/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2008 - 2009. 35
31-01-2008 Quyết định số 308/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 41
31-01-2008 Quyết định số 311/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 42
31-01-2008 Quyết định số 313/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 43
02-02-2008 Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác Biên giới tỉnh. 44
31-01-2008 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 12/CT-UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ tư nhân. 46
05-02-2008 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. 48
14-02-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện. 50
UBND thành phố Huế
14-01-2008 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế. 52
UBND huyện Phú Vang
25-01-2008 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y các sản phẩm có nguồn gốc động vật. 56
13,920,458 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner