“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2008 Ngày 05 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND thành phố Huế
18-02-2008 Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND về tập trung các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2008. 03
HĐND thị xã Hương Trà
20-02-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQBT-HĐND-IV về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Hương Trà. 07
UBND huyện Phú Vang
01-02-2008 Quyết định số 186/2008/QĐ-UBND về quy định mức chi từ nguồn tiền thu phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do lực lượng Công an xã, thị trấn thu. 08
05-02-2008 Quyết định số 195/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điểm 1, Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND ngày 21/3/2007 của Ủy ban Nhân dân huyện về tăng cường đảm bảo trật tự An toàn giao thông và nghiêm cấm kinh doanh, buôn bán, vận chuyển tàng trữ và đốt pháo trên địa bàn huyện. 10
UBND huyện Quảng Điền
19-02-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-02-2008 Quyết định số 405/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác thực hiện đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 13
18-02-2008 Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh của tỉnh. 16
20-02-2008 Quyết định số 460/QĐ-UBND về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy. 19
20-02-2008 Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ. 32
21-02-2008 Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tăng cường công tác chống thất thu ngân sách của tỉnh. 47
22-02-2008 Quyết định số 476/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh. 49
22-02-2008 Quyết định số 478/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Bắc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 51
19-02-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảm nghèo. 53
26-02-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tổ chức tổng kết thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực l¬ượng Dự bị động viên và Pháp lệnh Dân quân tự vệ. 58
13,731,562 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner