“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2008 Ngày 15 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2008 Quyết định số 515/2008/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. 03
04-03-2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. 05
08-03-2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh liệt sỹ, người có công và phong trào "đền ơn đáp nghĩa". 08
UBND huyện Phú Lộc
26-02-2008 Quyết định số 580/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phú Lộc. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-02-2008 Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại năm 2008. 13
03-03-2008 Quyết định số 527/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. 15
06-03-2008 Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc bãi bỏ khoản 3 Điều 7 Quyết định số 3408/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định tạm thời về chính sách hỗ trợ mua căn hộ chung cư cho diện giải tỏa. 27
06-03-2008 Quyết định số 572/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật một phần nội dung. 29
06-03-2008 Quyết định số 573/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật. 37
07-03-2008 Quyết định số 578/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp. 56
08-03-2008 Quyết định số 586/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu của tỉnh. 58
07-03-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Festival Huế 2008 và các lễ hội lớn, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2008. 60
13,957,143 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner