“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2008 Ngày 25 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thị xã Hương Thủy
11-03-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Hương Thủy. 03
UBND huyện Phong Điền
13-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân huyện. 04
UBND huyện Phú Lộc
20-02-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008. 06
UBND huyện Phú Vang
04-03-2008 Quyết định số 261/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường. 12
UBND huyện Quảng Điền
14-03-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND về việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2008 và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc, dịch cúm gia cầm H5N1. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-03-2008 Quyết định số 632/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2008. 20
10-03-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 28
17-03-2008 Kế hoạch số 28/KH-UBND tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008. 31
UBND thị xã Hương Trà
13-03-2008 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức tổng kết thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên và Pháp lệnh Dân quân tự vệ. 36
13,919,817 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner