“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2008 Ngày 05 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-03-2008 Quyết định số 675/2008/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
25-03-2008 Quyết định số 682/2008/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân các huyện. 10
UBND thành phố Huế
19-03-2008 Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-03-2008 Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 15
26-03-2008 Quyết định số 692/QĐ-UBND về việc quy định giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt. 17
26-03-2008 Quyết định số 699/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông La Đình Mão giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. 19
26-03-2008 Quyết định số 701/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 20
26-03-2008 Quyết định số 703/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Đông Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 21
26-03-2008 Quyết định số 705/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Bạch Chơn Đông giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 22
26-03-2008 Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Loan giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 23
26-03-2008 Quyết định số 709/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Võ Phi Hùng giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương. 24
26-03-2008 Quyết định số 711/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trân giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương. 25
26-03-2008 Quyết định số 713/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Thành giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương. 26
26-03-2008 Quyết định số 715/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương. 27
26-03-2008 Quyết định số 716/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hồ Xuân Phán giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông. 28
26-03-2008 Quyết định số 717/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hồ Đăng Vang giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 29
26-03-2008 Quyết định số 718/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Viết Xuân giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông. 30
26-03-2008 Quyết định số 719/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Khanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 31
26-03-2008 Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông. 32
26-03-2008 Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Việt giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 33
26-03-2008 Quyết định số 722/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hoàng Bảo Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông. 34
26-03-2008 Quyết định số 723/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hữu Hè, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 35
26-03-2008 Quyết định số 724/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Chương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 36
26-03-2008 Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Trần Kim Thành, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 37
26-03-2008 Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 38
26-03-2008 Quyết định số 727/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 39
26-03-2008 Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm bà Hoàng Thị Tâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế. 40
26-03-2008 Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Phan Tiến Dũng giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 41
26-03-2008 Quyết định số 730/QĐ-UBND về việc điều động ông Trần Văn Nhân đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 42
26-03-2008 Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Ngô Văn Trân giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 43
26-03-2008 Quyết định số 732/QĐ-UBND về việc điều động ông Nguyễn Xuân Thiều đến nhận công tác tại Hội Nông dân tỉnh. 44
26-03-2008 Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Chương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 45
26-03-2008 Quyết định số 734/QĐ-UBND về việc điều động ông Trần Lưu Quốc Doãn đến nhận công tác tại Liên minh các Hợp tác xã tỉnh. 46
26-03-2008 Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Xuân Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 47
26-03-2008 Quyết định số 736/QĐ-UBND về việc điều động ông Võ Văn Chinh đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 48
26-03-2008 Quyết định số 737/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Hữu Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 49
26-03-2008 Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Tự Dũng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương. 50
26-03-2008 Quyết định số 739/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Thành giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 51
26-03-2008 Quyết định số 740/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Thành giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 52
UBND huyện Phong Điền
24-03-2008 Quyết định số 509/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 53
24-03-2008 Quyết định số 510/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực giai đoạn 2004-2007. 55
13,957,092 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner