“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2008 Ngày 15 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-03-2008 Quyết định số 775/2008/QĐ-UBND ban hành "Quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thuộc diện không phải đăng ký và đăng kiểm". 04
31-03-2008 Quyết định số 778 /2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý chương trình mục tiêu Quốc gia và một số chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu. 08
31-03-2008 Quyết định số 780/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, quyết toán chi phí quản lý dự án, quyết toán vốn dự án hoàn thành và cơ quan thẩm định dự toán chi phí quản lý dự án, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. 15
31-03-2008 Quyết định số 782/2008/QĐ-UBND về việc chế độ phụ cấp cho nhân viên thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 29
03-04-2008 Quyết định số 802/2008/QĐ-UBND về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2008. 31
03-04-2008 Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2008 gắn với kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008). 36
UBND thành phố Huế
24-03-2008 Quyết định số 367/2008/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn Thành phố. 39
24-03-2008 Quyết định số 368/2008/QĐ-UBND về việc quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố. 46
UBND huyện Phú Lộc
25-03-2008 Quyết định số 657/2008/QĐ-UBND về việc quy định nội dung chi từ nguồn tiền xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do lực lượng Công an xã, thị trấn thu. 56
UBND huyện Phú Vang
26-03-2008 Quyết định số 372/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển Khoa học và Công nghệ huyện Phú Vang giai đoạn 2008-2015. 58
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2008 Quyết định số 784/QĐ-UBND về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 69
03-04-2008 Quyết định số 800/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban tổ chức Festival Huế 2008. 76
07-04-2008 Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc quy định giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt. 78
07-04-2008 Quyết định số 821/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Festival Huế 2008. 79
08-04-2008 Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường các giải pháp cấp bách góp phần kiềm chế lạm phát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008. 80
08-04-2008 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh mùa hè. 84
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới
27-03-2008 Công văn số 11/VP về đính chính nội dung Nghị quyết số 9e/2007/NQ-HĐND9 của Hội đồng Nhân dân huyện A Lưới ban hành ngày 25/12/2007. 86
14,062,382 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner