“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2008 Ngày 05 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
04-04-2008 Nghị quyết số 6a/2008/NQCĐ-HĐND về việc thông qua quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 05
04-04-2008 Nghị quyết số 6b/2008/NQCĐ-HĐND về việc thông qua quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 09
04-04-2008 Nghị quyết số 6e/2008/NQCĐ-HĐND về việc thông qua quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 13
04-04-2008 Nghị quyết số 6g/2008/NQCĐ-HĐND về việc thông qua quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 16
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2008 Quyết định số 993/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
25-04-2008 Chỉ thị số 20/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
UBND thị xã Hương Thủy
14-04-2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2008. 29
UBND huyện Quảng Điền
18-04-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND về việc tập trung công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm với người và dịch bệnh Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn ( bệnh tai xanh ). 31
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
04-04-2008 Nghị quyết số 6c/NQCĐ-HĐND về việc phê chuẩn tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Hương Thủy theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ. 34
04-04-2008 Nghị quyết số 6d/NQCĐ-HĐND về việc thông qua phân loại đơn vị hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. 35
04-04-2008 Nghị quyết số 6h/NQCĐ-HĐND về việc miễn nhiệm Thư ký kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà. 36
04-04-2008 Nghị quyết số 6i/NQCĐ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với bà Đoàn Thị Thanh Huyền. 37
04-04-2008 Nghị quyết số 6k/NQCĐ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009:đối với ông Nguyễn Văn Cường. 38
04-04-2008 Nghị quyết số 6l/NQCĐ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với ông Nguyễn Văn Cao. 39
04-04-2008 Nghị quyết số 6m/NQCĐ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với ông Nguyễn Văn Bòn. 40
04-04-2008 Nghị quyết số 6n/NQCĐ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009: ông Nguyễn Văn Cao. 41
04-04-2008 Nghị quyết số 6p/NQCĐ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Đồng Hữu Mạo. 42
04-04-2008 Nghị quyết số 6q/NQCĐ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với ông Nguyễn Văn An. 43
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-04-2008 Quyết định số 873/QĐ-UBND giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. 44
14-04-2008 Quyết định số 890/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 -2012. 46
14-04-2008 Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 48
16-04-2008 Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm Kiểm Huệ, phường Xuân Phú, thành phố Huế. 50
19-04-2008 Quyết định số 949/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 55
19-04-2008 Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 60
19-04-2008 Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch "Tăng cường bác sĩ về công tác tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2011". 65
21-04-2008 Quyết định số 959/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung. 68
UBND huyện Phú Vang
18-04-2008 Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường các giải pháp cấp bách góp phần kiềm chế lạm phát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008. 70
14,062,347 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner