“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2008 Ngày 25 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-05-2008 Quyết định số 1058/2008/QĐ-UBND về việc phân vùng, khu vực và vị trí đất để xác định giá các loại đất cụ thể tại các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008. 03
12-05-2008 Quyết định số 1112 /2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
13-05-2008 Quyết định số 1130/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 38
13-05-2008 Quyết định số 1131/2008/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Huế. 47
UBND huyện A Lưới
08-05-2008 Chỉ thị số 18/2008/CT-UBND về việc bảo đảm môi trường, an ninh trật tự khu vực khai thác, thu hồi khoáng sản vàng tại vùng ngập nước lòng hồ thủy điện A Lưới. 50
UBND huyện Phú Lộc
14-05-2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND về tăng cường kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Phú Lộc. 51
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2008 Quyết định số 1101/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2009. 53
10-05-2008 Quyết định số 1102/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2009. 54
10-05-2008 Quyết định số 1103/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2009. 55
10-05-2008 Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004-2009. 56
10-05-2008 Quyết định số 1105/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004-2009. 57
12-05-2008 Quyết định số 1113/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh Trường Trung học Phổ thông Quốc Học. 58
12-05-2008 Quyết định số 1127/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các điểm trường được đầu tư xây dựng thuộc Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2008. 61
13-05-2008 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. 63
20-05-2008 Công văn số 2575/UBND-DN v/v đính chính Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 25/4/2008 của UBND tỉnh. 68
13,920,502 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner