“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2008 Ngày 05 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2008 Quyết định số 1182/2008/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. 03
19-05-2008 Quyết định số 1195/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế. 06
26-05-2008 Quyết định số 1242/2008/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ. 12
UBND huyện Nam Đông
14-05-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình đền bù, giải phóng mặt bằng. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-05-2008 Quyết định số 1132/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 17
13-05-2008 Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với ông Nguyễn Đức Phong. 18
13-05-2008 Quyết định số 1134/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bãi nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004-2009: đối với ông Nguyễn Văn Nghĩa. 19
13-05-2008 Quyết định số 1135/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với ông Ngô Thời Mười. 20
13-05-2008 Quyết định số 1136/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối i với ông Hồ Văn Ngưm. 21
13-05-2008 Quyết định số 1137/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004-2009: đối với ông Hồ Xuân Trăng. 22
13-05-2008 Quyết định số 1138/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004-2009: đối với bà Nguyễn Thị Sửu. 23
14-05-2008 Quyết định số 1151/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế. 24
17-05-2008 Quyết định số 1176/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
22-05-2008 Quyết định số 1216/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác thi hành án dân sự tỉnh. 29
23-05-2008 Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế. 31
26-05-2008 Quyết định số 1243/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Huế và các huyện. 33
27-05-2008 Quyết định số 1265/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ Giải Báo chí tỉnh Thừa Thiên Huế. 37
14,061,029 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner