“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2008 Ngày 15 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-06-2008 Quyết định số 1298/2008/QĐ-UBND về việc tập trung nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, cơ nhỡ, người tâm thần lang thang trên địa bàn tỉnh. 03
09-06-2008 Chỉ thị số 25/2008/CT-UBND về việc thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 07
10-06-2008 Chỉ thị số 26/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. 09
UBND thị xã Hương Thủy
28-05-2009 Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt đi qua địa bàn huyện. 11
UBND huyện Nam Đông
05-06-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2008 gắn với kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008). 13
UBND huyện Phong Điền
29-05-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp nhiệm vụ quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Huyện. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-05-2008 Quyết định số 1280/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ: đối với ông Dương Viết Hồng. 18
02-06-2008 Quyết định số 1286/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế. 19
02-06-2008 Quyết định số 1295/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Nam Giao, thành phố Huế. 21
02-06-2008 Quyết định số 1296/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư đường vào Khu Đại học Huế (đường Hồ Đắc Di). 25
03-06-2008 Quyết định số 1313/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. 28
06-06-2008 Quyết định số 1337/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực cầu Tuần - lăng Minh Mạng, thuộc các huyện Hương Thủy và Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 35
09-06-2008 Quyết định số 1355/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 42
09-06-2008 Quyết định số 1356/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 47
10-06-2008 Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 53
05-06-2008 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2008. 56
14,060,859 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner