“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2008 Ngày 05 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2008 Quyết định số 1457/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 03
UBND huyện Quảng Điền
23-06-2008 Quyết định số 1169/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân huyện. 16
20-06-2008 Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND về việc triển khai tiêu diệt cây Mắt Mèo trên địa bàn huyện. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-06-2008 Quyết định số 1445/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2015 và định hướng đến năm 2020. 25
26-06-2008 Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp chế biến cát Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 41
30-06-2008 Quyết định số 1489/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án xây dựng huyện điểm văn hoá Quảng Điền. 45
UBND thành phố Huế
18-06-2008 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn. 50
13,920,345 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner