“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2008 Ngày 25 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND thành phố Huế
11-07-2008 Chỉ thị số 26/2008/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ đô thị trên địa bàn thành phố. 04
HĐND huyện A Lưới
01-07-2008 Nghị quyết số 10a/2008/NQ-HĐND9 về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu phát triển KT - XH năm 2008. 06
01-07-2008 Nghị quyết số 10b/2008/NQ-HĐND9 phê chuẩn quyết toán ngân sách Huyện năm 2007. 10
01-07-2008 Nghị quyết số 10c/2008/NQ-HĐND9 về quy hoạch nghĩa trang nhân dân giai đoạn 2008 - 2020. 12
01-07-2008 Nghị quyết số 10d/2008/NQ-HĐND9 về việc thông qua đề án đặt tên đường phố Thị trấn A Lưới. 14
HĐND thị xã Hương Trà
02-07-2008 Nghị quyết số 10a/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 15
02-07-2008 Nghị quyết số 10b/2008/NQ-HĐND9 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2007. 19
02-07-2008 Nghị quyết số 10c/2008/NQ-HĐND về phát triển giáo dục mầm non huyện Hương Trà giai đoạn 2008-2015. 21
UBND thị xã Hương Trà
07-07-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh liệt sĩ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". 24
HĐND huyện Nam Đông
08-07-2008 Nghị quyết số 10b/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội sáu tháng cuối năm 2008. 26
08-07-2008 Nghị quyết số 10c/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2007. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-07-2008 Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế. 32
10-07-2008 Quyết định số 1576/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án Xây dựng hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế (GISHue). 33
10-07-2008 Quyết định số 1578/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ tổng thể khu di tích Lăng Đồng Khánh (giai đoạn 1). 35
11-07-2008 Quyết định số 1588/QĐ-UBND về việc qui định lộ giới hai đoạn tuyến mới Quốc lộ 49B. 38
11-07-2008 Quyết định số 1589/QĐ-UBND về việc chuyển các đoạn tuyến Quốc lộ 49B (cũ) thành đường địa phương. 39
11-07-2008 Quyết định số 1591/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 40
14-07-2008 Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc qui định bổ sung, đính chính giá đất một số tuyến đường thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 49
14-07-2008 Quyết định số 1595/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Thừa Thiên Huế. 57
15-07-2008 Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ: ông Nguyễn Minh Dũng. 65
15-07-2008 Quyết định số 1603/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Phong Thu. 66
HĐND huyện Nam Đông
08-07-2008 Nghị quyết số 10a/NQ-HĐND về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2004- 2009: ông Hoàng Văn Giải. 68
13,800,194 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner