“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2008 Ngày 15 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2008 Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
HĐND thành phố Huế
18-07-2008 Nghị quyết số 10a/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 07
18-07-2008 Nghị quyết số 10b/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2007. 12
HĐND thị xã Hương Thủy
16-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 14
16-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND4 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007. 18
UBND huyện Phong Điền
28-07-2008 Chỉ thị số 24/2008/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 20
HĐND huyện Phú Lộc
15-07-2008 Nghị quyết số 10a/2008/NQ-HĐND9 về việc đẩy mạnh các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 22
15-07-2008 Nghị quyết số 10b/2008/NQ-HĐND9 về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2007. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2008 Quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
23-07-2008 Quyết định số 1667/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các vùng phải xin giấy phép xây dựng khi triển khai lắp đặt các trạm gốc thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 33
24-07-2008 Quyết định số 1670/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định số 757/2005/QĐ-UB ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh miễn phí trẻ em dưới 06 tuổi. 35
24-07-2008 Quyết định số 1671/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương. 36
24-07-2008 Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường một số loại cây trồng quy định tại Phụ lục số 2 Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 40
28-07-2008 Quyết định số 1696/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục lĩnh vực/dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2010. 42
28-07-2008 Quyết định số 1697/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012. 46
29-07-2008 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (bệnh Tai xanh) ở lợn. 72
HĐND huyện A Lưới
18-07-2008 Nghị quyết số 01BT5/2008/NQ-HĐND9 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND Huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009: ông Nguyễn Văn Tiến. 74
18-07-2008 Nghị quyết số 03BT5/2008/NQ-HĐND9 về việc cho thôi làm Uỷ viên Thường trực HĐND Huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009: ông Nguyễn Tân. 75
18-07-2008 Nghị quyết số 04BT5/2008/NQ-HĐND9 về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Thường trực HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009: Ông Hồ Mư. 76
18-07-2008 Nghị quyết số 05BT5/2008/NQ-HĐND9 về việc cho thôi làm Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, thôi làm Thư ký kỳ họp HĐND Huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009: ông Hồ Mư. 77
18-07-2008 Nghị quyết số 06BT5/2008/NQ-HĐND9 về xác nhận kết quả bầu cử Thành viên Ban KT-XH HĐND huyện A Lưới khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009: Bà Hoàng Thị Mai Loan. 78
18-07-2008 Nghị quyết số 07BT5/2008/NQ-HĐND9 về xác nhận kết quả bầu cử thư ký kỳ họp HĐND huyện A Lưới khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009: Ông Hồ Đàm Giang. 79
18-07-2009 Nghị quyết số 02BT5/2008/NQ-HĐND9 về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009: Ông Nguyễn Tân. 80
HĐND thị xã Hương Thủy
16-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND4 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hương Thủy khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2009: Ông Phan Văn Tư. 81
14,336,321 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner