“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2008 Ngày 25 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-08-2008 Quyết định số 1812/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
UBND huyện Nam Đông
05-08-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ cán bộ cấp huyện năng lực yếu, sức khoẻ yếu không thể tiếp tục công tác, không thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi. 09
HĐND huyện Phú Vang
25-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 11
25-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn huyện đến năm 2015 định hướng năm 2020. 15
25-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2008 Quyết định số 1700/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 25
30-07-2008 Quyết định số 1704/QĐ-UBND công bố bãi bỏ những văn bản có nội dung quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp từ ngày 01 tháng 07 năm 1989 đến ngày 31 tháng 3 năm 2008 đã hết hiệu lực pháp luật. 39
31-07-2008 Quyết định số 1717/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung tỉnh Thừa Thiên Huế. 43
31-07-2008 Quyết định số 1721/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ: ông Mai Xuân Lạc giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. 45
31-07-2008 Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. 47
05-08-2008 Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 1195/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế. 54
06-08-2008 Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Hương Thủy, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Đình Thừa. 56
06-08-2008 Quyết định số 1749/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Hương Thủy, nhiệm kỳ 2004 - 2009: ông Phạm Văn Thắng. 57
08-08-2008 Quyết định số 1768/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Phòng không Nhân dân tỉnh. 58
11-08-2008 Quyết định số 1814/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hạn bổ nhiệm cán bộ đối với ông Mai Xuân Lạc theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh. 60
11-08-2008 Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 61
13,800,154 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner