“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2008 Ngày 05 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2008 Quyết định số 1830/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-08-2008 Quyết định số 1797/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
11-08-2008 Quyết định số 1801/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu phí khai thác tài liệu đất đai, phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp quyền sử dụng đất cho các tổ chức. 16
11-08-2008 Quyết định số 1807/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế. 19
11-08-2008 Quyết định số 1810/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt Nam – Lào trên địa bàn huyện A Lưới. 21
11-08-2008 Quyết định số 1820/QĐ-UBND về việc Quy định khung giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh. 24
16-08-2008 Quyết định số 1849/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh. 27
18-08-2008 Quyết định số 1850/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hành động chống buôn bán trái phép động vật rừng tỉnh Thừa Thiên Huế từ 2008 đến 2015. 29
18-08-2008 Quyết định số 1853/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lũ, lụt tại các hồ chứa. 31
18-08-2008 Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan thuộc diện nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh. 32
22-08-2008 Quyết định số 1883/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực Tây An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 35
23-08-2008 Quyết định số 1898/QĐ-UBND về việc hủy bỏ các Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 01/02/1996, số 722/1998/QĐ-UBND ngày 28/4/1998, số 2721/1998/QĐ-UBND ngày 28/12/1998 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 41
25-08-2008 Quyết định số 1900/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt hồ sơ di tích. 42
25-08-2008 Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. 43
25-08-2008 Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế. 45
18-08-2008 Chỉ thị số 31/CT-UBND về việc tăng cường tuần tra, kiểm soát xử phạt các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 47
22-08-2008 Chỉ thị số 32/CT-UBND về triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. 49
13,957,323 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner