“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2008 Ngày 25 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Quảng Điền
16-09-2008 Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-09-2008 Quyết định số 2070/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ở Chiết Bi, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 08
12-09-2008 Quyết định số 2071/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ở Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 11
12-09-2008 Quyết định số 2079/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực. 14
15-09-2008 Quyết định số 2097/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện. 15
15-09-2008 Quyết định số 2098/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống mù lòa và nhóm Hành động thị giác 2020 của tỉnh. 17
16-09-2008 Quyết định số 2102/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 19
17-09-2008 Quyết định số 2126/QĐ-UBND về việc giải thể các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành. 27
HĐND huyện Phong Điền
10-09-2008 Nghị quyết số 1a/NQBT-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Hồ Bê. 32
10-09-2008 Nghị quyết số 1b/NQBT-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Hồ Văn Bình. 33
10-09-2008 Nghị quyết số 1c/NQBT-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Hồ Bê. 34
10-09-2008 Nghị quyết số 1d/NQBT-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Hoàng Hải. 35
13,800,348 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner