“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2008 Ngày 05 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND thành phố Huế
24-10-2008 Chỉ thị số 35/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc. 04
UBND huyện Phong Điền
14-10-2009 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện. 06
UBND huyện Phú Vang
21-10-2008 Quyết định số 7684/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống Nghĩa trang nhân dân huyện Phú Vang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-10-2008 Quyết định số 2422/QĐ-UBND về việc quy định điểm đậu đỗ, đón trả khách cho các phương tiện vận tải khách du lịch bằng ô tô trên địa bàn thành phố Huế. 26
21-10-2008 Quyết định số 2424/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban vận động Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thừa Thiên Huế. 28
21-10-2008 Quyết định số 2425 /QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
22-10-2008 Quyết định số 2435/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 1. 32
27-10-2008 Quyết định số 2453 /QĐ-UBND ban hành Danh mục các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2010, tầm nhìn đến năm 2020. 35
27-10-2008 Quyết định số 2454/QĐ-UBND phê duyệt Danh sách các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008 - 2009. 38
27-10-2008 Quyết định số 2457/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá nhân công trồng và chăm sóc rừng năm 2008. 41
28-10-2008 Quyết định số 2460 /QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử địa điểm Trường tiểu học Pháp Việt Đông Ba, phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 42
28-10-2008 Quyết định số 2461/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lưu niệm địa điểm mai táng Bà Hoàng Thị Loan tại núi Bân, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 43
28-10-2008 Quyết định số 2462/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Đá, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 44
29-10-2008 Quyết định số 2465/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử cách mạng địa điểm chiến thắng Hói Mít, Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 45
29-10-2008 Quyết định số 2466/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử cách mạng Địa điểm Hội nghị Nam Dương, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 46
29-10-2008 Quyết định số 2467/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử cách mạng Đình An Cựu, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 47
29-10-2008 Quyết định số 2468/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà thờ Họ Lê Văn, xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 48
27-10-2008 Chỉ thị số 34/CT-UBND về tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại các cửa khẩu cảng biển. 49
UBND huyện Phong Điền
22-10-2008 Công văn số 779/UBND-NV về việc đính chính Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2008 của UBND huyện. 51
13,526,593 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner