“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2008 Ngày 15 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Phú Lộc
30-10-2008 Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện. 03
UBND huyện Phú Vang
05-11-2008 Quyết định số 7781/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công. 05
UBND huyện Quảng Điền
27-10-2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009. 13
03-11-2008 Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND về việc triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-10-2008 Quyết định số 2499/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa và nâng cấp hệ thống liên hồ Mỹ Xuyên – Niêm - Thiềm - Môi. 17
31-10-2008 Quyết định số 2500/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa và nâng cấp hồ Châu Sơn, xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy. 24
11-11-2008 Quyết định số 2569/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế. 28
11-11-2008 Quyết định số 2583/QĐ-UBND về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học công nghệ của tỉnh năm 2009 (đợt 1). 30
13,920,331 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner