“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2009 Ngày 05 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-11-2009 Quyết định số 2608/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 1830/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 03
27-11-2009 Quyết định số 2635/2009/QĐ-UBND về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại khu vực nông thôn. 05
28-11-2009 Quyết định số 2650/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi trích yếu và điều chỉnh bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 868/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh. 07
UBND huyện Quảng Điền
11-11-2009 Quyết định số 1753/2009/QĐ-UBND về việc quy định chế độ mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập và bán công. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2009 Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 11
17-11-2009 Quyết định số 2530/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp Bắc An Gia, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 18
20-11-2009 Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế. 23
27-11-2009 Quyết định số 2642/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 25
13,956,547 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner