“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2009 Ngày 05 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2008 Chỉ thị số 39/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
24-12-2008 Chỉ thị số 41/2008/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng và tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh. 08
25-12-2008 Chỉ thị số 42/CT-UBND về việc chấn chỉnh việc thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 11
HĐND huyện A Lưới
20-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND9 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009. 13
20-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND9 về dự toán ngân sách Huyện năm 2009. 20
20-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND9 về chương trình giám sát năm 2009 của HĐND huyện. 22
HĐND thị xã Hương Trà
19-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009. 24
19-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán Ngân sách huyện, xã - thị trấn năm 2009. 29
19-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2009. 32
HĐND huyện Nam Đông
16-12-2008 Nghị quyết số 11a /2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009. 33
16-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2009. 37
HĐND huyện Phong Điền
16-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009. 39
16-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2009. 45
16-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết thị trấn Phong Điền đến năm 2010. 47
16-12-2008 Nghị quyết số 11d/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng Nhân dân huyện. 49
HĐND huyện Phú Lộc
17-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009. 50
17-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện Phú Lộc năm 2009. 54
17-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lộc năm 2009. 57
HĐND huyện Quảng Điền
18-12-2008 Nghị quyết số 11a/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm của Tòa án Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009. 59
19-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 60
19-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2009. 65
19-12-2008 Nghị quyết số 11d/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính và tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước. 67
PHẦN Văn bản khác
UBND thành phố Huế
22-12-2008 Chỉ thị số 42/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật. 69
HĐND huyện A Lưới
20-12-2008 Nghị quyết số 11d/NQ-HĐND9 về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 71
20-12-2008 Nghị quyết số 11e/NQ-HĐND9 về việc cho thôi làm thành viên Ban KT-XH, thôi làm Đại biểu HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 72
20-12-2008 Nghị quyết số 11f/NQ-HĐND9 về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 73
20-12-2008 Nghị quyết số 11g/NQ-HĐND9 về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 74
20-12-2008 Nghị quyết số 11h/NQ-HĐND9 về xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban pháp chế HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 75
20-12-2008 Nghị quyết số 11i/NQ-HĐND9 về xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban KT-XH HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 76
HĐND huyện Nam Đông
16-12-2008 Nghị quyết số 11c/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2009. 77
16-12-2008 Nghị quyết số 11d/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 79
16-12-2008 Nghị quyết số 11e/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông nhiệm kỳ 2004 - 2009. 81
16-12-2008 Nghị quyết số 11f/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện. 82
16-12-2008 Nghị quyết số 11h/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện. 83
16-12-2008 Nghị quyết số 11i/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2009. 84
16-12-2008 Nghị quyết số 11m/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế-xã hội của Hội đồng Nhân dân huyện. 85
HĐND huyện Phú Lộc
17-12-2008 Nghị quyết số 11d/NQ-HĐND9 về việc đề nghị đặt tên đường phố ở hai thị trấn Phú Lộc và Lăng Cô, huyện Phú Lộc (đợt 1-2008). 86
HĐND huyện Quảng Điền
19-12-2008 Nghị quyết số 11đ/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2009. 87
13,956,536 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner