“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2009 Ngày 05 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-01-2009 Quyết định số 122/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
15-01-2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 11
UBND huyện Nam Đông
07-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng và tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn huyện. 14
07-01-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện Nam Đông. 17
UBND huyện Phong Điền
07-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc nghiêm cấm đánh bắt, khai thác thuỷ sản bằng các hình thức mang tính huỷ diệt. 20
UBND huyện Phú Vang
29-12-2008 Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009. 22
30-12-2008 Chỉ thị số 20/2008/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng và tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn huyện. 30
UBND huyện Quảng Điền
05-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc tăng cường triển khai các biện pháp chống úng bảo vệ cây trồng và đẩy mạnh khôi phục sản xuất vụ Đông xuân 2008-2009 sau mưa lũ. 32
12-01-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2009. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-01-2009 Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế. 36
15-01-2009 Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên các loại khoáng sản, lâm sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 38
15-01-2009 Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng phát triển hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015. 43
15-01-2009 Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tối thiểu xây dựng nhà, công trình kiến trúc để tính thu lệ phí trước bạ, thu thuế thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 52
19-01-2009 Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 56
23-01-2009 Quyết định số 226/QĐ-UBND về việc uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 58
23-01-2009 Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Bài đến năm 2025. 60
13-01-2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND chấn chỉnh và tăng cường công tác chuyên môn cho cán bộ theo dõi công tác lao động, thương binh và xã hội cấp xã, phường, thị trấn. 67
13,957,202 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner