“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2009 Ngày 15 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND thành phố Huế
02-02-2009 Quyết định số 135/2009/QĐ-UBND về việc phân loại vị trí đất để tính thuế nhà, đất năm 2009. 03
UBND huyện Quảng Điền
04-02-2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND về việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2009 và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tai xanh lợn, lở mồm long móng gia súc, cúm gia cầm H5N1. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2009 Quyết định số 235/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. 11
23-01-2009 Quyết định số 236/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Huế. 18
23-01-2009 Quyết định số 237/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô và làng Chài, thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
23-01-2009 Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên UBND huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2004-2009. 26
23-01-2009 Quyết định số 239/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2004-2009. 27
05-02-2009 Quyết định số 251/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xử lý vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 28
06-02-2009 Quyết định số 253/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch năm 2009. 50
06-02-2009 Quyết định số 254/QĐ-UBND về việc quy định giá bán nước sạch sinh hoạt. 52
06-02-2009 Quyết định số 256/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo nâng cấp huyện Hương Thủy lên thị xã. 54
10-02-2009 Quyết định số 281/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội, công vụ, tái định cư và tạm cư phạm vi thành phố Huế đến năm 2015. 56
10-02-2009 Quyết định số 284/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã năm 2009. 60
03-02-2009 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành trong công tác văn thư, lưu trữ. 63
13,956,560 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner