“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2009 Ngày 15 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Nam Đông
06-03-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-03-2009 Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với doanh nghiệp Khu công nghiệp, tỉnh Thừa Thiên Huế. 06
02-03-2009 Quyết định số 430/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người nghèo, người khuyết tật năm 2009. 09
02-03-2009 Quyết định số 431/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Trần Ngọc Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 12
05-03-2009 Quyết định số 460/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo dự án định cư và cải thiện cuộc sống của dân vạn đò thành phố Huế. 13
05-03-2009 Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2009-2010. 15
05-03-2009 Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ VI năm 2010. 21
24-02-2009 Công văn số 643/UBND-XD về việc tham gia quản lý và trình tự, thủ tục bàn giao công trình hạ tầng. 23
24-02-2009 Công văn số 644/UBND-XD về việc hướng dẫn giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng các trạm thu, phát sóng thông tin di động. 32
13,957,356 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner