“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2009 Ngày 05 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-03-2009 Quyết định số 598/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương. 04
UBND thành phố Huế
14-03-2009 Quyết định số 576/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Huế. 19
17-03-2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác PCCN đô thị năm 2009. 23
HĐND thị xã Hương Thủy
27-02-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQBT-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận Thị trấn Phú Bài mở rộng là đô thị loại IV. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-03-2009 Quyết định số 537/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn từ nay đến hết năm 2010. 26
14-03-2009 Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh từ nay đến năm 2012. 28
16-03-2009 Quyết định số 544/QĐ-UBND về quy định cụ thể một số chính sách khôi phục đàn lợn giống sau dịch. 30
26-03-2009 Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Kiếm giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 32
26-03-2009 Quyết định số 602/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Thái Tao giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 33
26-03-2009 Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Hồ Đăng Long giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Festival Huế. 34
26-03-2009 Quyết định số 604/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Hữu Hóa giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 35
26-03-2009 Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Phan Mãn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 36
26-03-2009 Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Khuyến nông và Hỗ trợ phát triển sản xuất tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007 - 2010. 37
28-03-2009 Quyết định số 661/QĐ- UBND về việc phê duyệt đề án khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống, làng nghề và ngành nghề TTCN tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015. 42
12-03-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. 50
13-03-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc phát động thi đua năm 2009 tiến tới Đại hội thi đua yêu nước năm 2010. 54
25-03-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa khô năm 2009 và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2009. 57
19-03-2009 Công văn số 1076/UBND-NV về việc hướng dẫn việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức. 59
19-03-2009 Công văn số 1077/UBND-NV về việc hướng dẫn việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức. 65
19-03-2009 Công văn số 1078/UBND-NV về việc hướng dẫn lập kế hoạch và cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng. 72
13,956,644 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner