“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2009 Ngày 15 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2009 Quyết định số 711/2009/QĐ-UBND về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2009. 03
03-04-2009 Quyết định số 714/2009/QĐ-UBND về việc quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 06
04-04-2009 Quyết định số 718/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định ghi nợ tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2009 Quyết định số 674/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng Khu khu đô thị hành chính (trước đây là Ban Chỉ đạo DAĐT xây dựng Khu hành chính tập trung). 18
03-04-2009 Quyết định số 710/QĐ-UBND về việc cấm xe ô tô tải hoạt động trong giờ cao điểm trên tuyến đường tỉnh 7. 20
08-04-2009 Quyết định số 740/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và một số định hướng đến năm 2020. 21
10-04-2009 Quyết định số 751/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2004-2009. 34
10-04-2009 Quyết định số 752/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 35
10-04-2009 Quyết định số 756/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. 36
13,956,569 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner