“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2009 Ngày 15 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2009 Quyết định số 2673/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 02
02-12-2009 Quyết định số 2674/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình và soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã. 10
UBND thị xã Hương Thủy
17-11-2009 Quyết định số 1085/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Hương Thuỷ. 22
UBND huyện Phú Lộc
01-12-2009 Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-12-2009 Chỉ thị số 34/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ. 34
13,919,807 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner