“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2009 Ngày 05 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-04-2009 Quyết định số 821/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
24-04-2009 Quyết định số 853/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009 - 2015, định hướng đến năm 2020. 16
UBND thị xã Hương Trà
20-03-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND về việc chủ động Bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2009. 22
UBND huyện Nam Đông
23-04-2009 Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và lấn chiếm rừng và đất rừng để sản xuất nương rẫy. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-04-2009 Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
24-04-2009 Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 29
24-04-2009 Quyết định số 856/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 30
13,800,155 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner