“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2009 Ngày 15 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-04-2009 Quyết định số 889/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 8, Điều 1 Quyết định số 675/2008/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 03
29-04-2009 Quyết định số 890/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 05
29-04-2009 Quyết định số 891/2009/QĐ-UBND về việc quy định chế độ phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố. 10
UBND huyện Phong Điền
25-04-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện. 12
UBND huyện Quảng Điền
07-05-2009 Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ Đông xuân và đẩy mạnh công tác chuẩn bị, triển khai sản xuất vụ Hè thu 2009. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-05-2009 Quyết định số 898/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế. 24
05-05-2009 Quyết định số 901/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số. 28
07-05-2009 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2008-2009 và tuyển sinh năm học 2009-2010. 33
13,956,672 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner