“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2009 Ngày 25 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2009 Quyết định số 1006/2009/QĐ-UBND về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
UBND huyện Quảng Điền
18-05-2009 Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm A (H1N1). 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-05-2009 Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. 11
12-05-2009 Quyết định số 954 /QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 12
14-05-2009 Quyết định số 978/QĐ-UBND về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ Hè Thu 2009. 14
15-05-2009 Quyết định số 995/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sạch các xã Đông Phá Tam Giang - Cầu Hai (giai đoạn 1). 16
18-05-2009 Quyết định số 1002/QĐ-UBND về việc uỷ quyền Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đăng ký đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở. 19
20-05-2009 Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 20
18-05-2009 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đề phòng dịch cúm A (H1N1). 25
13,919,859 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner