“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2009 Ngày 05 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-05-2009 Quyết định số 1090/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và hoạt động bến khách ngang sông, hồ, đầm, phá. 03
30-05-2009 Quyết định số 1098/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 10
30-05-2009 Quyết định số 1099/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 16
30-05-2009 Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2009 Quyết định số 1024/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng khu quy hoạch Đại học Huế thuộc phường An Tây và phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 33
29-05-2009 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009. 37
UBND thành phố Huế
25-05-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đề phòng dịch cúm A (H1N1). 41
13,957,095 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner